Regalèssia©

Fragment de la banda sonora per al documental Regalèssia del director Vicens Bosc, la història d'una antiga fàbrica de processament de regalèssia a Badalona.