Paco Alonso

Bateria i percussió (Orquestra Boomerang, Orquestra Plata, etc. ).